Waar we voor staan

Onze internationale projecten, allen onder de gelijknamige naam als onze stichting ‘United Through Sport’, worden geheel beheerd door De Kracht van Sport. Deze projecten zijn specifiek ontwikkeld voor kinderen en jongeren die afkomstig zijn uit achtergestelde wijken en momenteel weinig tot geen toegang hebben tot gestructureerde sportlessen. Ons streven is om deze kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden om hun favoriete sport te beoefenen en uit te blinken, zelfs op nationaal niveau of bij gerenommeerde clubs.

Daarnaast hanteren wij sport als een krachtig middel om deze doelgroep ver weg te houden van criminaliteit, drugsgebruik en gangcultuur. Onze programma’s hebben bewezen effecten, en wij delen graag onze impact-rapporten om dit te illustreren.

Keurmerk

De Kracht van Sport neemt trots de positie in als een van de founding fathers van het ‘Volunteer Aware’-keurmerk. Dit keurmerk is ontworpen om de hoogwaardige vrijwilligersorganisaties te onderscheiden van diegenen die zich bezighouden met ‘voluntourism’. Wij willen hiermee benadrukken dat onze projecten geworteld zijn in een oprechte toewijding aan een nobel doel. Door dit keurmerk willen we niet alleen transparantie bieden over onze eigen integriteit, maar ook andere organisaties aanmoedigen om zich op het juiste pad te begeven.

Bezoek de website van Volunteer Aware voor meer informatie over dit keurmerk en om inzicht te krijgen in mogelijke misstanden bij vrijwilligerswerk in het buitenland.

Waar betaal je voor

Voor deelname aan onze projecten wordt ook een vergoeding gevraagd. Ongeveer 80% van dit bedrag wordt direct overgemaakt aan de gastorganisatie, waarmee de kosten voor het verblijf van vrijwilligers en stagiairs worden gedekt. Daarnaast draagt dit bij aan de continuïteit en uitbreiding van het project. De overige 20%, die in Nederland blijft, wordt gebruikt voor structurele kosten. Aangezien we jaarlijks meer dan 100 vrijwilligers en stagiairs plaatsen, vormt dit een aanzienlijk bedrag. Deze financiële middelen worden ingezet voor innovatie. Aangezien we onze eigen programma’s in het buitenland beheren, brengt het opzetten van nieuwe projecten en programma’s aanzienlijke kosten met zich mee. Telkens wanneer we een nieuwe bestemming toevoegen, wordt dit gefinancierd uit deze pot.

Belangrijk om te vermelden is dat niemand binnen De Kracht van Sport een salaris ontvangt, hooguit een vergoeding. Ons doel is om voortdurend te innoveren en te investeren in onze organisatie totdat we ons doel hebben verwezenlijkt

Missie

Onze missie is kinderen en jongeren, die geen toegang hebben tot reguliere sportlessen door financiële of sociale hindernissen, kansen te bieden. Via toegankelijke sportprogramma’s bevorderen we niet alleen fysieke activiteit, maar ook vaardigheden als teamwork en zelfvertrouwen. Wij streven naar duurzame verandering door samenwerking met lokale partners en gemeenschappen. Onze organisatie, gebaseerd op het principe dat elk kind het recht heeft om te sporten, zet in op empowerment en educatie. Met een focus op een gezonde, inclusieve toekomst, werken we aan een positieve impact op levens van kinderen en jongeren wereldwijd.

Visie

We streven ernaar uit te breiden naar tien internationale projecten, waarbij we alle lokale kinderen en jongeren de mogelijkheid willen bieden om deel te nemen aan regelmatige sportlessen. Ons doel is om specifiek diegenen te bereiken die momenteel geen toegang hebben tot gestructureerde sportlessen en hen de vrijheid te geven om de sport van hun voorkeur te beoefenen.